КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня « Заклад»

Час роботи: : цілодобово
  Телефон : 03241 66219

ПЛАН заходів департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА «Рік медсестринства в Україні 2020»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони

здоров’я Львівської ОДА

від 09.01.2020 р. № 10

 

ПЛАН

заходів департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА «Рік медсестринства в Україні 2020»

 

№№

п/п

Очікуваний результат Найменування заходу

спрямованого на досягнення очікуваного результату

Індикатор досягнення Строк

виконання

Відповідальні за виконання
1. Вирішення  проблем медсестринства у Львівській області Створення експертної ради ДОЗ ЛОДА з питань розвитку медсестринства Створено експертну раду ДОЗ ЛОДА з питань розвитку медсестринства Січень

2020 року

Департамент охорони здоров’я

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

1.2. Розробка та затвердження обласного плану заходів «Рік медсестринства в Україні 2020» Впроваджено  короткострокові політики розвитку медсестринства у ЗОЗ області Січень

2020 року

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

2. Аналіз стану медсестринства у Львівській області Опитування шляхом анкетування Результати опитування узагальнено та підготовлено аналітичні довідки 2020 рік

І квартал

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

2.1. Планово-консультативні виїзди членів експертної ради з питань розвитку медсестринства у ЗОЗ області Проведено аналіз стану медсестринства у ЗОЗ області та підготовлено аналітичні довідки 2020 рік

1 раз на місяць

Департамент охорони здоров’я

 

Члени  експертної ради з питань розвитку медсестринства

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

3. Дослідження ставлення суспільства до медичних сестер та братів Проведення 12 фокус груп в

Обласних ЗОЗ – 4,

Районних ЗОЗ та ОТГ – 4,

Міських ЗОЗ – 4

 

Підготовлено аналітичні довідки поточного стану мед сестринської професії щодо престижу та надання медичних послуг населенню 2020 рік

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

4. Роз’яснення медичним працівникам їх прав та обов’язків в Проведення обласного та районних семінарів «Колективний договір як запорука кращої винагороди медичного працівника: юридичні та економічні аспекти» Проведено семінари у ЗОЗ області

 

2020 рік

Згідно графіка

1 квартал – обласні ЗОЗ

2 квартал-районні ЗОЗ

3 квартал – міські ЗОЗ

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

5. Обговорення актуальних проблем та перспектив вищої освіти та науки зі спеціальності «Медсестринство» Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми медсестринства» Прийнято участь у конференції  та підготовлено рекомендації щодо розробки освітніх стандартів за спеціальністю «Медсестринство» Лютий 2020 рік Департамент охорони здоров’я

 

Заклади вищої освіти Львівської області та  наукові установи, що належать до сфери управління МОЗ

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

5.1.   Провести обласну конференцію «Розвиток та перспективи медсестринства Львівщини» Проведено обласну конференцію та підготовлено рекомендації рекомендації щодо розробки освітніх стандартів за спеціальністю «Медсестринство» червень 2020 рік Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

  Конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» Проведено конференцію та підготовлено рекомендації рекомендації щодо розвитку вищої медсестринської освіти Вересень 2020 рік ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія ім.

А. Крупинського

Завідувач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Неділько Р.В.

6. Визначення напрямків розвитку спеціальності та основі фаховості, професійних стандартів, підтримка лідерства в медсестринстві, доцільність впровадження безперервного професійного розвитку для фахівців з неповною вищою освітою, медичних сестер та братів. Участь у Всеукраїнському форумі «Рік медсестринства в Україні 2020» Прийнято участь у форумі та підготовлено рекомендації щодо професійних стандартів впровадження безперервного професійного розвитку для фахівців з неповною вищою освітою, медичних сестер та братів. Березень 2020 рік Департамент охорони здоров’я

 

Заклади вищої освіти Львівської області та  наукові установи, що належать до сфери управління МОЗ

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

6.1. Проведення науково-практичних семінарів згідно навчально-освітньої програми безперервного навчання для медичних сестер області

„ Висококваліфіковані медичні сестри – запорука якісного медичного обслуговування населення”

 

Проведено науково-практичні семінари та проаналізовано шляхом анкетування думки учасників семінару щодо доцільності впровадження безперервного професійного розвитку для фахівців з неповною вищою освітою, медичних сестер та братів 2020 рік

Згідно плану  затвердженого наказом ДОЗ ЛОДА від 01.11.2019

№ 980

1 раз в місяць

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

6.2 Навчальний семінар «Інфекційний контроль та інфекційна безпека» Проведено семінар Лютий  2020 рік Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

Керівники ЗОЗ області

6.3 Навчальний тренінг «Неінфекційні захворювання»

 

Проведено навчальний тренінг 2020 рік

 

1 раз в місяць

 

Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

Керівники ЗОЗ області

6.4 Навчальний тренінг «Базова підтримка життя»

 

Проведено навчальний тренінг 2020 рік

Згідно плану

 

4 рази раз в місяць

 

Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

Керівники ЗОЗ області

6.5 Навчальний тренінг «Зміцнення здоров’я і профілактика інфекційних захворювань в закладах освіти»

 

Проведено навчальний тренінг 2020 рік

 

1 раз в місяць

 

Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

Керівники ЗОЗ області

6.6 Навчальний тренінг «Імунопрофілактика інфекційних захворювань»

 

Проведено навчальний тренінг 2020 рік

 

1 раз в місяць

 

Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти»

 

Керівники ЗОЗ області

6.7. Круглий стіл «Фахові компетентності медичної сестри – погляд стейкхолдерів» Проведено круглий стіл березень Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія ім.

А. Крупинського

Викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Костів З.П.

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

7. Формування національної платформи для обговорення головних питань та визначення трендів розвитку спеціальності Участь у семінарі «Весняна школа медсестринства» Прийнято участь у семінарі, підготовлено лідерів думок серед представників медсестринської спільноти Львівщини для впровадження нової моделі медсестринства в системі охорони здоров’я Квітень 2020 року Департамент охорони здоров’я

 

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

7.1. Міжнародна медсестринська конференція у рамках медсестринського дослідження міжнародного проєкту, що фінансується Європейською Комісією, NEST (Nurse Empowerment Stronger Together) Україна, Грузія, Вірменія Проведено конференцію, обговорено впровадження нової моделі медсестринства в системі охорони здоров’я 29-30 травня

2020 р.

Департамент охорони здоров’я

 

ТОВ   «Дитячий Центр Здоров ‘я » (за згодою)

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

7.2. Нарада-семінар із заступниками керівників ЗОЗ з медсестринства,  головними і старшими медсестрами ЗОЗ області:

1.Правові та етико-деонтологічні аспекти в роботі керівника  медсестринської служби ЗОЗ.

2.Стандартизація та управління якістю роботи медсестринської служби ЗОЗ області в умовах реформування галузі.

Проведено нараду-семінар.

Підведено підсумки та аналіз роботи медсестринської служби області за

1-е півріччя 2020 року

Липень 2020 року Департамент охорони здоров’я

 

Керівники  ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

7.3. Нарада-семінар із заступниками керівників ЗОЗ з медсестринства,  головними і старшими медсестрами:

1.Значення безперервного навчання та комунікацій у розвитку медсестринства.

2.Про реалізацію плану заходів департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА «Рік медсестринства в Україні 2020»

Проведено нараду-семінар.

Підведено підсумки та аналіз роботи медсестринської служби області за

2020 рік

Грудень

2020 року

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники  ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

8. Підняття престижу професії медичної сестри та медичного брата Участь у Всеукраїнській урочистій нараді МОЗ України до Міжнародного дня медичної сестри Прийнято участь у нараді Травень 2020 року Департамент охорони здоров’я

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

8.1. Урочиста конференція медичних сестер Львівщини з нагоди Міжнародного Дня медичної сестри Проведено конференцію та відзначення кращих працівників галузі в спеціальності «Медсестринство» Травень 2020 року Департамент охорони здоров’я

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

8.2. Бліц-турнір «Моя професія» Жовтень 2020 року Департамент охорони здоров’я

 

ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія ім.

А. Крупинського

Викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Рик Т.М.

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

9. Підтримка лідерів в системі медсестринства Щорічний Всеукраїнський конкурс МОЗ України серед медичних сестер і братів «Лідери змінюють світ» Відзначено кращих керівників та лідерів галузі Перший регіональний етап: лютий- липень 2020 року

 

Другий етап:

вересень –жовтень 2020 року

9.1. Конкурс професійної майстерності «Краща сестра медична ПМСД Львівщини – 2020»

 

Відзначено кращих медичних сестер ПМСД та лідерів галузі Перший регіональний етап: лютий- квітень 2020 року

 

Другий етап:

Травень 2020 року

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

9.2. Цикл натхненних ранкових зустрічей під назвою «МІЦНІШІ РАЗОМ» для медсестер-керівниць, топ-менеджерів медичних сестер закладів охорони здоров’я Львівщини незалежно від форм власності

 

Обговорено напрямки розвитку лідерства в медсестринстві Лютий ,

квітень, червень, серпень, жовтень, грудень

2020 року

Департамент охорони здоров’я

 

ТОВ   «Дитячий Центр Здоров ‘я » (за згодою)

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

10. Системна підтримка розвитку професійних навичок та знань фахівців з медсестринства Освітні школи та технічно-практичні сесії

 

 

Впроваджено результати навчання у практичну діяльність 2020 рік

1 раз в квартал

Департамент охорони здоров’я

 

Заклади вищої освіти Львівської області та  наукові установи, що належать до сфери управління МОЗ

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

11. Формування суспільної думки про важливість роботи фахівців з медсестринства Проведення інформаційної кампанії до Міжнародного року медсестринства 2020 р. «Медсестринство  важливе!»:

 

 

Охоплено інформаційною компанією всі ЗОЗ Львівщини 2020 рік

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоров’я

 

Керівники ЗОЗ області

 

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

11.1.   Висвітлення інформації в газеті Львівської обласної асоціації медсестер «Медсестра Галичини»

та місцевій пресі

1 раз в квартал ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

керівники ЗОЗ області

Департамент охорони здоров’я

11.2.   Випуск  програми «Медсестринство  важливе!» на Львівському телебаченні Травень 2020 рік Департамент охорони здоров’я

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)

Львівське телебачення

11.3.   Проведення інтерв’ю із керівництвом департаменту охорони здоров’я, керівниками ЗОЗ та  сестрами медичними щодо важливості роботи медсестер

на Львівському радіо

1 раз в квартал Департамент охорони здоров’я

Керівники ЗОЗ області

ГО «Львівська обласна

асоціація медичних сестер (за згодою)